s radosťou za poznaním

Naša materská škola

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Chrenová 1, na ulici Ľudovíta Okánika v Nitre. Brány školy boli prvýkrát otvorené v septembri 1971. Škola má 2 typizované jednopodlažné budovy pavilónového typu.
Budova A má 5 pavilónov:
hospodársky pavilón
mestské jasle
Budova B má 4 pavilóny:
hospodársky pavilón
 
K budovám patrí priestranný areál s veľkými trávnatými plochami, asfaltovými chodníkmi, upravenými pieskoviskami, lavičkami, preliezkami, pružinovými hojdačkami, kolotočom, exteriérovou zostavou na pohybovú činnosť a eko- altánkom. V školskom roku 2021/2022 je v našej materskej škole zapísaných 125 detí v 6 triedach.
Prevádzka našej materskej školy je od 6:30 do 16:30 hod. 
 

Zamestnanci materskej školy

Denný režim materskej školy

Projekty a aktivity materskej školy