s radosťou za poznaním

2. trieda "Bublinkovo"

Triedne učiteľky: 
Daniela Kertészová 
Alena Cétenyiová