s radosťou za poznaním

4. trieda "Kvetinky"

Triedne učiteľky:
Mgr. Andrea Burianová
Mgr.Katarína Uharčeková