s radosťou za poznaním

6. trieda "Lienky"

Triedne učiteľky:
PaedDr. Katarína Šranková
Mária Csejteyová