s radosťou za poznaním

5. trieda "Žabky"

Triedne učiteľky:
Mgr. Alena Svetlíková   
Mgr. Elena Oroszová