s radosťou za poznaním

Aktuálne oznamy

 

Poštové poukážky (strava) na mesiac
01/24 a 02/24 sa vydávajú v mesiaci 01/24.  
V mesiaci 12/23 rodičia žiadne poštové poukážky neplatia!