s radosťou za poznaním

Aktuálne oznamy

POZOR ZMENA!!!
Nový E-mail na našu materskú školu:
  mslokanika@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Milí rodičia, priatelia,
touto formou vyslovujeme poďakovanie za akúkoľvek doterajšiu pomoc s ktorou sa nám podarilo zlepšiť prostredie a podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti našej materskej školy.
Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2% z Vašich daní aj v tomto roku 2023/2024 v prospech
OZ OKÁNIČEK pri MŠ ĽUDOVÍTA OKÁNIKA 6 v NITRE.
 
Občianske združenie sa v maximálnej miere podieľa na rozvoji našej materskej školy. Zo získaných finančných prostriedkov zveľaďujeme interiér a exteriér MŠ, pretože vzdelávať sa v príjemnom a podnetnom prostredí je polovica úspechu. Naše vízie a ciele však možno dosiahnuť aj za pomoci Vás rodičov a priaznivcov našej školy. Uisťujeme Vás, že všetky poskytnuté financie budú účelne použité a zdokladované v evidencii účtovníctva OZ Okániček.
Dokumenty na stiahnutie: