s radosťou za poznaním

Aktuálne oznamy

POZOR ZMENA!!!
Nový E-mail na našu materskú školu:
  mslokanika@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do našej MŠ

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy si prídite vyzdvihnúť:
5.6.2024 od 10:00 do 13:00 hod.
6.6.2024 od 16:00 do 17:00 hod.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra

Zápis do našej MŠ bude prebiehať v dňoch:
6.5.2024  PONDELOK od 8:00  do 14:00 hod.
7.5.2024 UTOROK  od 10:00 do 16:00 hod.
Uprednostňujeme osobné podanie žiadosti v riaditeľni MŠ, radi uvítame aj detičky.
K zápisu priniesť:
-lekárske potvrdenie
Dokumenty k zápisu:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

2%

Milí rodičia, priatelia,
touto formou vyslovujeme poďakovanie za akúkoľvek doterajšiu pomoc s ktorou sa nám podarilo zlepšiť prostredie a podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti našej materskej školy.
Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2% z Vašich daní aj v tomto roku 2023/2024 v prospech
OZ OKÁNIČEK pri MŠ ĽUDOVÍTA OKÁNIKA 6 v NITRE.
 
Občianske združenie sa v maximálnej miere podieľa na rozvoji našej materskej školy. Zo získaných finančných prostriedkov zveľaďujeme interiér a exteriér MŠ, pretože vzdelávať sa v príjemnom a podnetnom prostredí je polovica úspechu. Naše vízie a ciele však možno dosiahnuť aj za pomoci Vás rodičov a priaznivcov našej školy. Uisťujeme Vás, že všetky poskytnuté financie budú účelne použité a zdokladované v evidencii účtovníctva OZ Okániček.
Dokumenty na stiahnutie: