s radosťou za poznaním

Zamestnanci materskej školy

Výchovno-vzdelávaciu činnosť s celodenným aj poldenným pobytom deťom vo veku 2,5 - 6 rokov aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou zabezpečuje 12 kvalifikovaných učiteľov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej i pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Kolektív dopĺňajú 4 prevádzkoví zamestnanci a 6 zamestnancov školskej jedálne.
 
BUDOVA A
BUDOVA B
I. trieda " SOVIČKY "  
DANIELA KERTÉSZOVÁ                              
ZUZANA CINTULOVÁ      
IV. trieda " KVETINKY "
Mgr. ANDREA BURIANOVÁ- Administrátor stránky
Mgr. KATARÍNA UHARČEKOVÁ
II. trieda " BUBLINKOVO "  
ALENA CÉTENYIOVÁ- Riaditeľka MŠ
LUCIA GOMBÁROVÁ  
V. trieda " ŽABKY "       
ĽUBICA HUDECOVÁ
MÁRIA VOKÁL
III. trieda " MOTÝLIKY "    
Mgr. ROMAN ZÁTOPEK
Mgr. LUCIA POLČÍKOVÁ     
VI. trieda " LIENKY "          
Mgr. ELENA OROSZOVÁ 
MÁRIA CSEJTEYOVÁ 
Prevádzkoví zamestnanci:
ĽUBOMÍRA URBANOVÁ
TERÉZIA LUKACSOVICSOVÁ
Prevádzkoví zamestnanci: 
SILVIA URBANOVÁ
MARTINA GALABOVÁ
Vedúca ZŠS: 
Ing. JANA SKŘIVANOVÁ    
 
 
Školská jedáleň:
KVETOSLAVA ČIČMANOVÁ             
JANKA JUHÁSOVÁ              
ELIŠKA MIHÁLKOVÁ         
EVA PILATOVÁ
IVONA EGYUDOVÁ
ANNA KOVÁČIKOVÁ
KATARÍNA BENČEKOVÁ
SILVIA UŽOVIČOVÁ