s radosťou za poznaním

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Prvý deň nástupu:
papučky
pyžamo
náhradné oblečenie do skrinky (tričko, tepláky, spodné prádlo, ponožky)
vhodné oblečenie na pobyt vonku
hrebeň
1 x ochranné rúško
VŠETKY VECI PODPÍSANÉ!!!
 
Dokumenty:
Fotokópiu karty poistenca- dieťaťa
Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ- vyplniť ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca
Vyhlásenie- 1 deň nástupu dieťaťa do MŠ
Evidenčný lístok